Важни датуми

Прво соопштение - Октомври, 2019

15 декември 2019

15 февруари 2020

Второ соопштение, повик за кратки трудови и рано регистрирање

Затворање на рана регистрација

30 март 2020

Затворање на регистрација и краен рок за пријавување кратки трудови

15 април 2020

Потврда за прифатен краток труд

2021

7. Конгрес по фармација во Северна Македонија

*****РЕГИСТРАЦИЈАТА Е ОТВОРЕНА*****