Спонзорства & изложби

7. Конгрес по фармација во Северна Македонија со меѓународно учество претставува најзначаен собир на научниците, истражувачите и професионалните работници од областа на фармацијата и други сродни области во Република Северна Македонија. Ова е одлична можност да ја претставите Вашата компанија и Вашиот корпоративен бренд. Конгресот обезбедува единствена платформа за размена на научни, стручни и бизнис идеи со истакнати компании и поединци од областа на фармацијата. Конгресот, исто така, дава единствена можност за подигнување на научната, стручната и јавната свест за значењето на Вашите фармацевтски производи и здравствени услуги.

Информациите за спонзори/изложувачи на 7. Конгрес по фармација во Северна Македонија со меѓународно учество може да ги најдете на линкот подолу.

ПЛАТИНЕСТ СПОНЗОР
ЗЛАТНИ СПОНЗОРИ

 

 

 

 

БРОНЗЕНИ СПОНЗОРИ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПОНЗОРИ
Спонзорски пакети